Lentelei 9

Drzwi pojedyncze z prostym układem szprosów.